Продажба на имот във Валенсия

Най-важното нещо за един имот не е цената му а неговата стойност.

В момента, в който стигнете до идеята „Ще продам имота си“ в главата ви съвсем нормално и естествено нахлуват хиляди въпроси и съмнения за това, как да постигнете най-изгодните за вас условия и дали решението ви е правилно.
Ние ще се опитаме да отговорим на всичките ви въпроси и да разсеем вашите съмнения, като направим реална пазарна оценка на база актуални статистически данни, моментно състояние на пазара и очаквани тенденции в краткосрочен и дългосрочен план.
Отчитайки всички особености на имота ви, като местоположение, състояние и потенциал ще ви помогнем да го продадете по-бързо, по-лесно и по-изгодно получавайки за него стойността, която наистина заслужава.

Свържете се с нас, за да получите повече информация.

продажба на имот във валенсия

Ние ще дадем истинската стойност на имота ви

  • Ще определим реалната му пазарна цена отчитайки неговото местоположение, състояние и потенциал
  • Ще изготвим предложение за отстраняване на недостатъци
  • Ще разработим план за подобряване на неговата визия.
  • Ще организираме почистването му от професионалисти
real estate deal valencia
  • Ще разкрием потенциала му, чрез атрактивна презентация
  • Ще го представим пред клиенти от различни държави в Европа, Азия и Америка
  • Ще водим преговори от ваше име, защитавайки вашите интереси
  • Ще изготвим всички необходими договори и споразумения